Доверие ОХ увеличава неконсолидираната печалба за полугодието заради дивидент

Компанията има право на дивидент от 6,17 млн. лв. от дъщерното „Доверие Капитал“ АД, на което дължи 2,7 млн. лв.

Доверие ОХ увеличава неконсолидираната печалба за полугодието заради дивидент
(5DOV / DOVUHL) (3JR / SFARM)
Коментари